Kvaliteet

Sellest hetkest kui sünnime, sõltub meie elu piimast. Piim on looduse poolt väga targalt koostatud toit – suure bioväärtusega ja vajalik inimesele sünnist surmani. Et piima kasulikud omadused säiliksid, tuleb looduse looduga väga hoolikalt ringi käia. Samuti on piimatoodete valmistamisel ülioluline kasutatava piima kvaliteet.

EESTI_PIIM_R.inddSeetõttu ongi loomulik, et piimalt ja piimatoodetelt nõuavad Eesti seadused juba üle 70 aasta puhtust ja kvaliteeti. Riigi kontrollist piima üle saab rääkida alates aastast 1922, mil Õisu riigimõisas alustas tööd piimanduskool meierite väljaõpetamiseks. Tänu sellele koolile oli 1934. aastast võimalik nõuda seadusega kõigilt piimatalituste juhatajatelt meieri kutsetunnistust.

Samal aastal hakkas kehtima riigi piimaseadus, tagamaks müügiloleva piima ja piimasaaduste kvaliteeti. Näiteks keelati turgudel lahtise piima ja koore müük.

Piima ja piimatoodete jahutamiseks kasutati meiereides esialgu vett, hiljem talvel varutud jääd. 1930. aastate lõpupoole hankisid jõukamad meiereid endale esimesed külmamasinad ehk kompressorid.

Tänapäeval reguleerib kontrolli toorpiima ja piimatoodete üle Eesti toiduseadustik, mis on igati kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate nõuetega. Toorpiima kvaliteet on esmatähtis, sest ainult puhas tooraine võimaldab valmistada häid ja ohutuid piimatooteid. Eestis ongi sellele palju tähelepanu pööratud ja aastatega on ka toorpiima kvaliteet tublisti paranenud.

2003. aastast kontrollitakse kogu tööstustele müüdava piima kvaliteeti Tartu jõudluskontrolli piimalaboratooriumis. Laboratoorium on akrediteeritud ja piima analüüsitakse seal tänapäevaste analüsaatoritega (Bacto Scan 8000SH ja System 6000). Tööd on krooninud tarbijate tunnustus.

14Tänu sellele, et Eesti piimatööstused on võimelised vastama tänapäeva ülikõrgetele kvaliteedikontrolli ja toiduohutuse nõuetele, on eestimaised piimatooted mainekad nii sise- kui välisturul.

Toiduohutuse tagamiseks alustati ohtude analüüsil ja kriitilistel kontrollpunktide ohjel põhineva meetodi (HACCP) juurutamisega juba 1996. aastal. Nüüdseks on lisandunud sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise süsteemid (ISO 9001).

Eesti piimatööstuste toodang on aastatega arenenud ja laienenud. Viimase kümne aastaga on turule toodud palju uusi piimatooteid, mida varem Eestis ei valmistatud, nagu jogurtid ja desserdid. Samuti on peaaegu täielikult välja vahetatud seadmed ja kasutusele võetud uuenenud tehnoloogiad.

Uusi tooteid aitavad tutvustada ja populariseerida mitmed konkursid, sh iga-aastane “Eesti parim toiduaine”, kus piimatooted on alati olnud väga edukad ning pälvinud kõrge tunnustuse.

Jaga ►

Piim on Eesti valge kuld. Piimandus on Eesti sajanditepikkuse traditsiooniga põllumajanduse alustala.

↓ Näita rohkem ↓