Piimaliidust

1989.  aastal moodustas 15 piimatöötlemise ettevõtet Eesti Piimaliidu, eesmärgiga arendada ja koordineerida ühiselt piimandusalast tegevust Eesti Vabariigis ning rahvusvahelistes piimandusalastes organisatsioonides.

Eesti Piimaliidu tegevuse eesmärgiks oli aidata kaasa oma liikmete tootmistegevuse arendamisele, piima tootjate ja -töötlejate koopereerumisele ning piimatööstuste optimaalse võrgu väljaarendamisele Eestis.

LehmadSamuti osales liit piimanduspoliitika väljatöötamisel, kogus ja analüüsis piimandusalast informatsiooni ning korraldas piima ja piimasaaduste turustamisalase teabe kogumist, kavandas meetmeid toodete kvaliteedi ja ohutuse tõstmiseks, arendas piimandusalast teadustööd, nõustamis- ja koolitustegevust ning korraldas piimandusalaseid üritusi. Eesti Piimaliit oli Euroopa Piimandusassotsiatsiooni (EDA) täisliige.

Eesti Piimaliitu kuulus väga erineva tooteportfelliga ettevõtteid. Neist olid ekspordile orienteeritud peamiselt pulbrite ja juustu tootjad.

Eesti Piimaliit ühines 6. septembril 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Kõik Piimaliidu õigused ja kohustused läksid üle Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale. Rohkem infot Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kohta leiad siit.

Jaga ►

Piim on Eesti valge kuld. Piimandus on Eesti sajanditepikkuse traditsiooniga põllumajanduse alustala.

↓ Näita rohkem ↓