Tulevik

JaanusMurakas

 

Jaanus Murakas,
Eesti Piimaliidu juhatuse esimees

Eesti põllumajandus on sajanditepikkuse traditsiooniga ja mitmekülgne. Meie tänases põllumajanduspoliitikas on prioriteetne sektor piimandus, mis annab rohkem kui neljandiku Eesti põllumajanduse tuludest.

Osalt toetavad piimanduse arengut looduslikud iseärasused, päikeseenergia ja sademete hulk, mis võimaldab piima toota suhteliselt madala omahinnaga. Kuid sama oluline on, et Eestis on juba terve sajandi vältel tegeldud tõuaretusega ning selle tulemusel on meie põhikari väga tootlik.

Meie koduturu väiksuse tõttu on Eesti piimandus väga ekspordikeskne – ligikaudu pool siin valmistatud piimatoodetest müüakse riigist välja. Kuna Eesti piima ja piimatoodete kvaliteet on üks kõrgemaid Kesk- ja Ida-Euroopas, siis oleme ka saanud võimaluse kuuluda euroturul vähemalt “esiliigasse”. Ent loomulikult on meie tänased jõupingutused suunatud sellele, et peatselt tulla platsile ka kõrgliigas.

PiimTulevikEesti Piimaliidu ülesanne ongi hoida omamaist piimandust võimalikult konkurentsivõimelisena nii kodu- kui ka välisturul. Piimaliitu on koondunud enamik Eesti piimatööstusi, kes varuvad olulise osa kohalikust toorainest.

Piimaliidu kaudu suhtleme rahvusvaheliste partnerorgani satsioonidega ning räägime oma riigis kaasa piimandust puudutavas seadusloomes. 2004. aastal tunnustas Eesti põllumajandusministeerium meid oma parima koostööpartneri tiitliga.

Viimastel aastatel on Eesti piimandus, nagu kogu meie riigi majandus, muutunud tõeliselt rahvusvaheliseks. Suure osa piimatootmisest on omandanud väliskapital. See on selge märk usust Eesti piimanduse jätkusuutlikkusse.

Seni on Eesti eksportinud peamiselt võid ja piimapulbrit, nüüd seisab meie ees ülesanne muuta tootmine veel efektiivsemaks ning laiendada eksporttoodete sortimenti kõrge lisandväärtusega toodete arvel. Seda eesmärki pole lihtne saavutada, sest rahvusvaheline konkurents on väga tihe, kuid meie ettevõtjad on harjunud nii raskustega kui ka uute võimaluste otsimisega.

Õnneks on meie toodete kodutarbija väga nõudlik ja samas ka lojaalne, mis samuti kannustab tootjaid uuendustele. Ühtlasi võlgneme tänu Eesti avalikule sektorile, eelkõige põllumajandusm inisteeriumile, kus on mõistetud, et uute turgude leidmisest ja tööstuste ekspordivõimest sõltub kogu piimandussektori tulukus ja seega ka tulevik. See on koguni rahvusliku uhkuse küsimus, sest eestlaste uskumuse kohaselt peab piim ja leib alati laual olema.

Jaga ►

Piim on Eesti valge kuld. Piimandus on Eesti sajanditepikkuse traditsiooniga põllumajanduse alustala.

↓ Näita rohkem ↓