Piimaliidu juhatuse esimehe Jaanus Muraka avasõnavõtt Piimaliidu konverentsil 2.10.2009

aug 5, 13 • ArtiklidKommenteeri

Lugupeetud konverentsist osavõtjad!

Eesti Piimaliit organisatsioonina kuulub 20 tegevusaastaga justkui küll noorte hulka ,kuid piimanduse ajalugu võiks mõõta paari tuhande aastaga.

Esimesed märked võist kui naturaaltasust pärinevad aastast 1433 Tallinna raeraamatust, aastatest 1569-1570 on teateid juustu valmistamise kohta Saaremaal, kui  1894 asutati Paides Eesti esimene erapiimatööstus. Aga täpsemalt võite lugeda Eesti piimandusest ajateljel meie voldikust, mis on tänase päeva puhuks välja antud ja kõigile osalejatele jagatud.

Vaatamata erinevatele riigikordadele võime kindlasti pidada Eesti piimasektori arengut järjepidevaks, kuid kas me võime kindlad olla , et nii jääb see ka edaspidi?

Maailma on vallutamas uued tehnoloogiad. Järjest vähemaks jääb ka inimeste hulk, kes tegelevad toidu tootmisega. Üha rohkem ja rohkem inimesi töötavad linnades ametnike, teenindajatena ja enam ja enam virtuaalmajanduse valdkonnas. Ära on kadumas senine loomulik kontakt maaga ja põlluga, ka vanaemad ja vanaisad on linnades sündinud ja lapselapsi enam suviti maale ei viida.

Meie riigi majandusstrateegiliseks suunaks on seni olnud innovaatika ja kõrgtehnoloogia. Valitsuse seisukoht on , et vana majanduse ettevõtted peavadki pankrotistuma , et avaneks tee uutele innovaatilistele ja kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele. Siinkohal tuuakse näitena alati Eestile palju tuntust toonud Skype.

Seega ei tohiks siis traditsiooniline toidutootmine olla ülejõu käiv tegevus ja toidutootja väärikas tasu selle eest ka midagi imelikku. On sellega kuidas on, aga lisaks ootustele kõrgtehnoloogia ja innovaatika vallas tuleb töösse rakendada ka ajalooline tootmisvahend põllumaa ja toidutootmine.

Eesti Piimaliit on aastaid toetanud riikliku piimandusstrateegia loomist. Oleme seisukohal, et kõik ettevõtlussektorid, mille osakaal SKP-s oleks üle ühe protsendi peaksid omama riiklikku arengu- ja kriisiabi strateegiat, mis looksid aluse ja eelduse Eesti kui terviku mõistmisel ja tulemuslikul juhtimisel. Alustada tuleks ekspordist ja suure tööhõivega traditsioonilistest sektorites.

Jõudu tööle. Sisukat konverentsi jätku. Tänan tähelepanu eest!

Jaga ►

Komentaarid on suletud.

Piim on Eesti valge kuld. Piimandus on Eesti sajanditepikkuse traditsiooniga põllumajanduse alustala.

↓ Näita rohkem ↓